Gevaar uitverkoop Unesco erfgoed nog niet geweken, natuur nog steeds bedreigd

De recreatieschappen in Noord-Holland hebben al jaren geld tekort. Zo ook Recreatieschap Spaarnwoude. Om het financiële gat te dichten zou Fort Benoorden Spaarndam omgebouwd worden tot een bungalowpark. Het terugtrekken van de projectontwikkelaar blijkt geen signaal voor de overheid om de natuur structureel beter te financieren.
De bruidsschat van 12 miljoen euro die het recreatieschap meekreeg is bijna op, door structureel meer uit te geven dan ze binnenkreeg.
Door uitverkoop van de natuur (Ecologische Hoofdstructuur) en Unesco erfgoed aan projectontwikkelaar ESBI, hoopte het noodlijdende recreatieschap het hoofd boven water te houden. Projectontwikkelaar ESBI rekende zichzelf al rijk na een dealtje te maken met bungalowpark exploitant Landal Greenparks, bekend van de slogan ‘Ontdek wat groen kan doen’.
Klaarblijkelijk heeft Landal dat ook nog niet ontdekt, want het krijgt de exploitatie niet rond en eist meer garanties. Daar komt nog bij dat de 100.000 euro die het Recreatieschap per jaar zou ontvangen een druppel op de gloeiende plaat van het exploitatietekort is. Zeker wanneer het beheer van de natuur uit eigen budget moet worden betaald, zoals experts aanraden.
Vervolgens heeft de projectontwikkelaar zich teruggetrokken en bleef het schap achter met een nog groter financieel tekort, de plan ontwikkeling schijnt al 500.000 euro te hebben gekost. We zien hier de beschamende resultaten van uitverkoop van natuur en korte termijn denken van de overheid.
Dit zou een goede aanleiding zijn om eens de bezem te halen door de huidige manier van financieren van de recreatieschappen. Maar dat signaal is niet doorgedrongen tot de overheden, die liever op de oude voet verder gaan: ‘Het bouwen van bungalows bij Fort benoorden Spaarndam in Velserbroek blijft mogelijk en is niet onwaarschijnlijk.’, aldus directeur Jan Hylkema in het Haarlems Dagblad.
Lammert van Raan PvdD Amsterdam
http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/de-slag-om-fort-benoorden-wordt-alsnog-gevoerd~a2816651/

Advertenties

Wat is er aan de hand?

Met een ongekende daadkracht komt het dagelijks bestuur van het schap dus dinsdag bijeen. Nog geen maand na het afhaken van Esbi een bijeenkomst over de vervolgstappen. Vanwaar deze haast. Het blijft gissen want communiceren met betrokkenen doet het schap als vanouds niet. Ondanks toezeggingen van transparantie en openheid. (communicatieplan)

Dus speculeren:                                                                                                                                                              – Er is een andere uitbater gevonden voor een vakantiepark: Mocht het bestuur dat serieus overwegen veranderd het zijn eigen spelregels tijdens de wedstrijd. Zonder nieuwe openbare aanbesteding zal zo’n beslissing voor een rechter aangevochten kunnen worden. Nog belangrijker: daarmee geeft het schap toe dat het niet gaat om het opknappen van het fort maar om het realiseren van een vakantiepark!

– Er wordt gevraagd aan de 2e en 3e prijswinnaars of ze nog geïnteresseerd zijn: We zijn nu 6 jaar verder, de omstandigheden zijn nogal veranderd. Bovendien zal meewegen dat ondanks dat Esbi door het schap zwaar gefaciliteerd is (500.000 euro aan proceskosten)  de partijen niet tot een erfpachtovereenkomst gekomen zijn. Zelf met hulp van advocaten is men er niet uit gekomen. Er is nog geen zicht op een verkeersoplossing. Verkeer dat met de nieuwe wijk Spaarnebuiten 2 zeker zal toenemen. Fijne uitgangspunten voor een nieuwe kandidaat…

Er moet een nieuw verkeersonderzoek komen. En alle procedure’s moeten nog doorlopen worden: verkeersbesluiten, bestemmingsplanwijziging, MER….

Dhr. Hylkema spreekt als woordvoerder wellicht voor zijn beurt. We kunnen ons niet voorstellen dat er naar een directeur die verantwoordelijk is voor dit resultaat (geen dus) na 6 jaar een serieus advies gevraagd wordt.

Opnieuw hebben wij in de laatste bestuursvergadering aandacht gevraagd voor ons alternatief. Een procesplan waarin alle partijen participeren. Een plan dat recht doet aan de betrokkenheid, expertise en verantwoordelijkheid van natuur- en fort organisaties, bewoners én bestuur.  Dinsdag weten we meer.

 

Toch maar weer een vakantiepark??

Het lijkt erop dat het Recreatieschap toch weer probeert om via een achterdeur een vakantiepark in Fort Noord te realiseren. Tenminste, dat doen de verhalen die de directeur van Recreatieschap Noord-Holland in de pers rondstrooit, vermoeden. En er is geen reden te denken dat hij dat op eigen gezag doet. Hij verwijst naar de andere kandidaten van vijf jaar geleden. De partijen die door de selectie heen kwamen waren GreenDreams Company en Glyconsol, en allebei boden geen huizenpark aan. Dat gold ook voor de andere afgewezen partijen.

Trekt het Schap nu een geheel nieuwe aanbieder uit de hoge hoed, met een ander plan? En dat zonder een behoorlijke openbare aanbesteding en onafhankelijke beoordeling? Zet het Schap zijn naar eigen zeggen zorgvuldig planproces nu ook maar even opzij?

We zullen het binnenkort zien. Volgende week is er een besloten vergadering van het Dagelijks Bestuur waar de werkelijke knopen worden de doorgehakt.

LANDAL VAN DE BAAN!!!!!!!!!

HD 19dec14Landal in Fort Noord is van de baan! Esbi Bouw heeft de stekker eruit getrokken na moeizame onderhandelingen over de erfpacht. Dat staat in het Haarlems Dagblad van vandaag. En natuurlijk heeft het verzet van de omwonenden in Spaarndam en Velserbroek een belangrijke rol gespeeld. Heel erg bedankt allemaal. Dit bericht is de mooiste kerstkaart die we ons kunnen wensen.

Nu kan een nieuw traject beginnen. Wij staan klaar om met het Schap te overleggen over een betere invulling van het gebied!

Zie ook dit persbericht van het Schap.

Als ik burgemeester was:

Door: Zarah

In het dorpje Spaarndam was eens een burgemeester. Hij was de beste, aardigste, behulpzaamste burgemeester van het land. Als kinderen bijvoorbeeld een speeltuintje in het park wilden mocht dat. Maar niet altijd als er iets werd gevraagd kon dat, anders was er natuurlijk geen ruimte meer over.

Maar op een dag gebeurde er iets wat niemand had verwacht. Want op een dag was de burgemeester weg!! Er kwamen meteen polities en ambulances voor het geval dat hij uit het raam was gevallen of wat dan ook. Niemand had iets gezien. Behalve het nichtje van de burgemeester, die heette Zarah. Zij wist alles wat er was gebeurd met de burgemeester. De polities gingen haar daarom meteen ondervragen. Zij zei wat er was gebeurd. Dat ze hem hadden ontvoerd. Iedereen ging hem zoeken. Maar er moest natuurlijk in de tussentijd dat ze de burgemeester zouden vinden een inval burgemeester komen. De enige die dat zou kunnen worden was Zarah. Zij had vaak bij haar oom gespeeld en gelogeerd. Haar oom vroeg haar altijd om raad, ook al was ze nog maar 18 jaar.

De politie zocht weken lang naar de burgemeester maar er was geen spoor van hem te vinden. Zarah deed ondertussen alles wat haar oom haar geleerd had. Maar één ding deed ze anders. Op een dag kreeg ze de vraag binnen of het bos rond het fort gekapt mocht worden. Ze wist dat haar oom dat niet erg zou vinden, want hij kon er veel geld voor krijgen als er vakantiehuisjes werden gebouwd op de plek van het bos. Maar Zarah leek het een verschrikkelijk idee. In de bomen woonden heel veel soorten vogels en vleermuizen. Er woonden zelfs een paar bijzondere roofvogels, hele grote. Dus Zarah zei ‘nee’ tegen deze plannen.

Die nacht lag ze wakker in haar bed. Haar raam stond open, het was een warme zomernacht. De volle maan scheen door haar gordijnen naar binnen en opeens hoorde ze het klapperen van vleugels. Daar, op haar bureautje was een buizerd geland. Het was de buizerd die in het bos woonde. Hij gaf haar een brief. In de brief stond: Omdat jij ons hebt geholpen, laten wij jouw oom vrij…. Zarah was heel erg verbaasd: De dieren hadden haar oom ontvoerd en gevangen gehouden in het fort omdat ze niet wilden dat het bos gekapt zou worden!

Snel deed ze haar kleren aan, sloop de deur uit en reed op haar fiets naar het fort. Ze vond het erg eng. Toen ze over het hek was geklommen en de ijzeren deur van het fort open deed, kraakte de deur in het licht van de volle maan. Toen ze naar binnen keek zag ze een grote, zwarte wolk van wel honderden vleermuizen. Toen ze dichterbij kwam vlogen de vleermuizen weg en zag ze haar oom. De vleermuizen hadden hem omsingeld zodat hij niet weg kon.

Toen haar oom haar zag moest hij huilen. Hij begreep waarom hij was ontvoerd door de dieren van het bos. Hij vertelde Zarah dat hij spijt had van zijn hebberigheid. Hij zei dat de dieren hem de afgelopen dagen hadden laten zien hoe bijzonder het bos was en dat er veel leuke dingen kunnen komen voor de mensen uit het dorp zonder dat er bos gekapt hoeft te worden en dieren weg gejaagd. Zarah verteld hem dat zij de kap van het bos had verboden toen zij inval burgemeester was. Was was haar oom blij! Op dat moment draaiden ze zich om en zagen dat alle dieren van het bos voor de uitgang stonden te luisteren. Ze begonnen allemaal te piepen, fluiten, hinniken, loeien en te knorren. Wat waren ze blij!

Toen Zarah met haar oom naar buiten liep was de zon al aan het op komen. De dieren renden plotseling alle kanten op, maar kwamen al snel weer terug met allerlei lekkere bessen, bramen paddenstoelen en appelsap. Samen met de dieren gingen ze boven op het fort picknicken.

Bouw Landalpark schiet maar niet op…

…volgens het Haarlems Dagblad van 14 november. De strijd om het park beleeft zijn 5e verjaardag en nog steeds is er maar weinig duidelijk. Struikelblokken zijn het erfpachtcontract en de toegang. Het Schap pacht het terrein van Staatsbosheer voor nog 40 jaar (voor een symbolisch bedrag), maar voor Esbi is het project alleen commercieel aantrekkelijk als de pacht veel langer doorduurt. Dat wil Staatsbosbeheer weer niet.

En dan de toegang tot het park. Die moet via de gemeente Velsen lopen, maar die wil geen definitief verkeersplan maken zolang de erfpacht niet is geregeld. Bij dit verkeersplan zal de gemeente Velsen nu eindelijk te maken hebben met de eigen kiezers en het is goed denkbaar dat die daar geen zin in hebben. En het is ook weer moeilijk voorstelbaar dat Esbi een erfpachtcontract tekent als de ontsluiting niet duidelijk is. Een Catch-22 situatie dus.

Tenslotte staat Esbi er financieel slecht voor. Volgens de Kamer van Koophandel had het eind 2013 een negatief eigen vermogen van twee ton en verminderde het aantal werknemers van 24 (in 2011) naar tien. De moedermaatschappij houdt Esbi nog wel overeind maar ook die maakt flink verlies.

Hopelijk komt van uitstel afstel! Op 18 december is er om 09:30 weer een Algemene Bestuursvergadering van het Schap. Benieuwd wat daar gebeurt.

Steun Milieufederatie Noord-Holland!

De Milieufederatie zet zich al  45 jaar in voor een schoon en duurzaam Noord-Holland. Wij zijn de verbindende schakel tussen lokale verenigingen en georganiseerde bewoners,  het bedrijfsleven en andere belangenbehartigende organisaties. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen per 1 januari 2016 onze subsidie stopzetten. Wij zijn van mening dat de provincie naar een oplossing moet zoeken, waardoor wij ons werk kunnen blijven uitvoeren.

Om deze boodschap voor het voetlicht te brengen vragen wij uw steun. Met uw ondersteuning willen wij de Statenleden er van overtuigen dat ook andere partijen ons werk belangrijk vinden. Uw steunbetuiging brengen wij onder de aandacht van GS en PS en willen we op onze website plaatsen/publicitair gebruiken. Als u dit laatste niet wilt, kunt u dit aangeven, dan benaderen we alleen de provinciale politici met uw quote.

Wilt u ons steunen, pas dan onderstaande tekst aan / voeg een quote toe en mail deze naar: josvandepol@mnh.nl

Met vriendelijke groet,

 

Jos van de Pol

Directeur Milieufederatie Noord-Holland

——————————————————————————————————————————–

Tekst

Wij hebben vernomen dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de subsidie van de Milieufederatie per 1 januari 2016 wil stopzetten. Dat betekent dat de Milieufederatie niet kan blijven voortbestaan. Wij hebben een goede relatie met MNH en vinden de rol die zij heeft in de verduurzaming van de samenleving in onze provincie belangrijk.

Hier kunt u een quote kwijt waarin uw belang, voordeel etc.  kunt aan geven

Wij zouden het op prijs stellen als de provincie met MNH tot afspraken komt over de voortzetting van haar duurzame werk.

Ondertekening

Naam bedrijf/organisatie

In functie

Of op persoonlijke titel