Over ons

De Stichting Natuurbehoud Fort Benoorden Spaarndam bestaat uit bewoners van Velserbroek, Spaarndam en Haarlem die een hart hebben voor de natuur, de leefbaarheid en de cultuur van het Fort en het gebied eromheen. Toen wij de presentatie van het Recreatieschap Spaarnwoude en Esbi Bouw hoorden op 8 december 2009 over de voorgenomen plannen om er een vakantiepark te bouwen hebben wij de handen ineengeslagen. Ook andere groepen zijn actief, zoals de Dorpsraad Spaarndam, de Stichting Krayenhoff, de Stichting Vrienden van de Forten en de Verontruste Spaarndammers en bij elkaar is er al veel bereikt.

Inmiddels heeft de lokale en landelijke pers over al deze protesten bericht en zijn er vragen gesteld in diverse gemeenteraden, de Provinciale Staten en de Tweede Kamer.

Hulp is welkom!

Zakelijke gegevens:

Kamer van Koophandel: 50530291

IBAN: NL74INGB0005620129

Advertenties