Afbreekbare luiers en biologisch eten

Amsterdam barst van de bijzondere winkels en vooruitstrevende ondernemers. In Noord zit een nieuw kinderdagverblijf dat zoveel mogelijk ‘puur natuur’ werkt. Een kinderdagverblijf waar biologisch gegeten wordt van eigen moestuin en fruitbomen, waar de kinderen leren wat bijen en aalbessen zijn. Zoiets zou ik (JP) ook wel graag op het Fort zien!

Lees verder in dit artikel uit de NRC van gisteren.

Advertenties

Meer evenementen in het Recreatieschap?

Het Recreatieschap wil meer evenementen organiseren in het Recreatieschap. Het uitgangspunt daarbij is:

  • Een maximum van 45 000 bezoekers per evenement, eventueel maximaal 70 000 als dit door verkeersmaatregelen mogelijk is
  • De opbrengst van de gesprekken moeten leiden tot een goede ruimtelijke ordening voor evenementen in het gebied.

De gemeente Velsen wil daarover eerst in gesprek gaan met bewoners en bedrijven in en om het recreatiegebeid alvorens daarover een standpunt in te nemen. Een informatieavond hierover, georganiseerd door de gemeente en het Recreatieschap wordt hierover gehouden op dinsdagavond 12 mei, 19:30 in Villa Westend.

De uitnodigingsbrief staat hier en hier vind je een kaart met mogelijke locaties. Hier staat het collegebericht van B&W Velsen.

Kosten voor Fort Noord tot nu toe (zonder dat er iets staat)

Naar aanleiding van het afhaken van projectontwikkelaar Esbi Bouw voor Fort Noord hebben Bram van Liere (Partij van de Dieren) en Marnix Bruggeman (Socialistische Partij) in de Provinciale Staten vragen gesteld. De antwoorden over de kosten tot nu toe zijn onthullend. Tot nu toe – zonder dat er een spa de grond in is gestoken – is er aan het project € 550.000 besteed, waarvan:

  • € 30.000 onderzoek in opdracht van het Recreatieschap
  • € 100.000 werving en selectie (van de projectontwikkelaar)
  • € 120.000 communicatie over de herontwikkeling, werving en selectie
  • € 35.000 aanvullend onderzoek op verzoek van de gemeenten Haarlem , Amsterdam en de omgeving
  • € 105.000 procesbegeleiding en bestuursadvisering
  • € 120.000 euro participatietraject omgeving (de drie werkgroepen, in totaal 15 bijeenkomsten)
  • € 40.000 contractonderhandelingen

Het volledige stuk staat hier.

Onderzoek muurschilderingen Fort benoorden Spaarndam

De provincie Noord-Holland laat de muurschilderingen in Fort benoorden Spaarndam onderzoeken.

In juli 2015 is naar verwachting duidelijk welke maatregelen er kunnen worden genomen om de verdere schade aan de muurschilderingen te voorkomen en welke kosten daarmee zijn gemoeid. Lees verder

Vanavond: Fort Noord op Radio 1 op Straat

Vanavond is er een live discussie op Radio 1 tussen 20:00 en 20:30 over de plannen rond Fort Noord. Namens onze stichting zijn in elk geval Hans Rozestraten en Jan Pranger aanwezig.

Allemaal luisteren dus!

Je kunt hier terugluisteren.

Gaat het Schap nu toch weer door?

Het lijkt erop dat het Recreatieschap bezig is een andere partij te vinden om het plan van Esbi Bouw toch uit te voeren.Dat laat het tenminste weten op RTVNH. Dat verbaast ons toch heel erg. Veertien ontwikkelaars hebben in 2008  een plan ingediend; alleen Esbi stelde een huizenpark voor. Wat vinden die ervan als ze zomaar gepasseerd worden door een nieuwe partij? Het Schap zou op zijn minst naar de tweede en de derde ontwikkelaar uit de shortlist terug moeten. Maar die bieden geen huizenpark aan en het is maar de vraag of ze er sowieso nog zin in hebben.

Veel belangrijker is dat deze handelswijze volgens ons in strijd is met de Europese en Nederlandse wetgeving voor openbare aanbesteding. Er is een openbare inschrijving geweest op basis van het Programma van Eisen, dat niet van een bungalowpark rept. Nu opnieuw aanbesteden op basis van een plan van Esbi komt neer op het veranderen van de regels tijdens het spel.

Wat er moet gebeuren is een compleet nieuwe aanbesteding waarbij de invulling van het gebied weer compleet open ligt. En dan bij voorkeur met een nieuw Programma van Eisen, gemaakt in een ontwikkelingsproces met alle belanghebbenden, bewoners en natuur- en cultuurorganisaties.

Toch maar weer een vakantiepark??

Het lijkt erop dat het Recreatieschap toch weer probeert om via een achterdeur een vakantiepark in Fort Noord te realiseren. Tenminste, dat doen de verhalen die de directeur van Recreatieschap Noord-Holland in de pers rondstrooit, vermoeden. En er is geen reden te denken dat hij dat op eigen gezag doet. Hij verwijst naar de andere kandidaten van vijf jaar geleden. De partijen die door de selectie heen kwamen waren GreenDreams Company en Glyconsol, en allebei boden geen huizenpark aan. Dat gold ook voor de andere afgewezen partijen.

Trekt het Schap nu een geheel nieuwe aanbieder uit de hoge hoed, met een ander plan? En dat zonder een behoorlijke openbare aanbesteding en onafhankelijke beoordeling? Zet het Schap zijn naar eigen zeggen zorgvuldig planproces nu ook maar even opzij?

We zullen het binnenkort zien. Volgende week is er een besloten vergadering van het Dagelijks Bestuur waar de werkelijke knopen worden de doorgehakt.