Haarlems Dagblad vandaag

SPAARNWOUDE – De toekomst van Fort benoorden Spaarndam is even onduidelijk als het antwoord op de vraag wanneer weer een Elfstedentocht komt. Volgens een voorlopige voorziening van de Raad van State is het bestemmingsplan Spaarnwoude van de gemeente Velsen geschorst. Is de bouw van een vakantiepark nu echt van de baan? Sabine Heijstek van de Raad van State legt het uit.

Door Arthur de Mijttenaere – 28-10-2015, 21:00 (Update 28-10-2015, 21:00)
Waarom heeft de Raad van State deze uitspraak gedaan?

,,In juni heeft de gemeente Velsen een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor het gebied, wat het mogelijk maakt een bungalowpark te bouwen. In september heeft de belangenorganisatie Vrienden van de Forten van Spaarndam daartegen beroep aangetekend.’’

Wat is een voorlopige voorziening?

,,Een voorlopige voorziening voorkomt dat onomkeerbare zaken gebeuren. Er mag niks worden gebouwd of afgebroken. Pas na de bodemprocedure weet iedereen waar hij aan toe is.’’

De rechter geeft de ’Vrienden’ gelijk. Waarom?

,,De voorzieningenrechter vindt dat Velsen in het bestemmingsplan onvoldoende waarborgen biedt voor de bescherming van de natuur rond het fort tegen meer bezoekers van het vakantiepark.’’

Wanneer is de bodemprocedure?

,,Een datum voor de zitting is nog niet gepland. Wel moet de uitspraak volgen binnen een jaar na het beroep.’’

Kan Velsen de zaak winnen in de bodemprocedure?

,,Dat kan, want in een bodemprocedure is de uitspraak niet per se hetzelfde als bij een voorlopige voorziening. De rechter oordeelt in de bodemprocedure op andere beroepsgronden, kijkt dus met een andere bril.’’

Wordt een vakantiepark definitief onmogelijk als de ’Vrienden’ de bodemprocedure winnen?

,,Nog niet, want de gemeente kan dan een nieuw bestemmingsplan maken. Maar de rek is niet oneindig, je kunt geen kernreactor neerzetten in een natuurgebied. In Haarlemmerliede en Spaarnwoude kan woonwijk Spaarnebuiten worden gebouwd doordat de gemeente een nieuw bestemmingsplan maakte, waarvoor aanvullend verkeersonderzoek was gepleegd.’’

En als de gemeente de bodemprocedure wint?

,,Dan is de uitspraak onherroepelijk. Het beroep tegen het bestemmingsplan wordt vernietigd. Voor bouwvergunningen kunnen bezwaarmakers nog naar de gewone rechtbank stappen, niet meer naar de Raad van State.’’

Advertenties

Gevaar uitverkoop Unesco erfgoed nog niet geweken, natuur nog steeds bedreigd

De recreatieschappen in Noord-Holland hebben al jaren geld tekort. Zo ook Recreatieschap Spaarnwoude. Om het financiële gat te dichten zou Fort Benoorden Spaarndam omgebouwd worden tot een bungalowpark. Het terugtrekken van de projectontwikkelaar blijkt geen signaal voor de overheid om de natuur structureel beter te financieren.
De bruidsschat van 12 miljoen euro die het recreatieschap meekreeg is bijna op, door structureel meer uit te geven dan ze binnenkreeg.
Door uitverkoop van de natuur (Ecologische Hoofdstructuur) en Unesco erfgoed aan projectontwikkelaar ESBI, hoopte het noodlijdende recreatieschap het hoofd boven water te houden. Projectontwikkelaar ESBI rekende zichzelf al rijk na een dealtje te maken met bungalowpark exploitant Landal Greenparks, bekend van de slogan ‘Ontdek wat groen kan doen’.
Klaarblijkelijk heeft Landal dat ook nog niet ontdekt, want het krijgt de exploitatie niet rond en eist meer garanties. Daar komt nog bij dat de 100.000 euro die het Recreatieschap per jaar zou ontvangen een druppel op de gloeiende plaat van het exploitatietekort is. Zeker wanneer het beheer van de natuur uit eigen budget moet worden betaald, zoals experts aanraden.
Vervolgens heeft de projectontwikkelaar zich teruggetrokken en bleef het schap achter met een nog groter financieel tekort, de plan ontwikkeling schijnt al 500.000 euro te hebben gekost. We zien hier de beschamende resultaten van uitverkoop van natuur en korte termijn denken van de overheid.
Dit zou een goede aanleiding zijn om eens de bezem te halen door de huidige manier van financieren van de recreatieschappen. Maar dat signaal is niet doorgedrongen tot de overheden, die liever op de oude voet verder gaan: ‘Het bouwen van bungalows bij Fort benoorden Spaarndam in Velserbroek blijft mogelijk en is niet onwaarschijnlijk.’, aldus directeur Jan Hylkema in het Haarlems Dagblad.
Lammert van Raan PvdD Amsterdam
http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/de-slag-om-fort-benoorden-wordt-alsnog-gevoerd~a2816651/

Wat is er aan de hand?

Met een ongekende daadkracht komt het dagelijks bestuur van het schap dus dinsdag bijeen. Nog geen maand na het afhaken van Esbi een bijeenkomst over de vervolgstappen. Vanwaar deze haast. Het blijft gissen want communiceren met betrokkenen doet het schap als vanouds niet. Ondanks toezeggingen van transparantie en openheid. (communicatieplan)

Dus speculeren:                                                                                                                                                              – Er is een andere uitbater gevonden voor een vakantiepark: Mocht het bestuur dat serieus overwegen veranderd het zijn eigen spelregels tijdens de wedstrijd. Zonder nieuwe openbare aanbesteding zal zo’n beslissing voor een rechter aangevochten kunnen worden. Nog belangrijker: daarmee geeft het schap toe dat het niet gaat om het opknappen van het fort maar om het realiseren van een vakantiepark!

– Er wordt gevraagd aan de 2e en 3e prijswinnaars of ze nog geïnteresseerd zijn: We zijn nu 6 jaar verder, de omstandigheden zijn nogal veranderd. Bovendien zal meewegen dat ondanks dat Esbi door het schap zwaar gefaciliteerd is (500.000 euro aan proceskosten)  de partijen niet tot een erfpachtovereenkomst gekomen zijn. Zelf met hulp van advocaten is men er niet uit gekomen. Er is nog geen zicht op een verkeersoplossing. Verkeer dat met de nieuwe wijk Spaarnebuiten 2 zeker zal toenemen. Fijne uitgangspunten voor een nieuwe kandidaat…

Er moet een nieuw verkeersonderzoek komen. En alle procedure’s moeten nog doorlopen worden: verkeersbesluiten, bestemmingsplanwijziging, MER….

Dhr. Hylkema spreekt als woordvoerder wellicht voor zijn beurt. We kunnen ons niet voorstellen dat er naar een directeur die verantwoordelijk is voor dit resultaat (geen dus) na 6 jaar een serieus advies gevraagd wordt.

Opnieuw hebben wij in de laatste bestuursvergadering aandacht gevraagd voor ons alternatief. Een procesplan waarin alle partijen participeren. Een plan dat recht doet aan de betrokkenheid, expertise en verantwoordelijkheid van natuur- en fort organisaties, bewoners én bestuur.  Dinsdag weten we meer.

 

AB vergadering 11 december

Er was tot nu toe niets te melden over de ontwikkelingen rond Fort Benoorden.
Na een half jaar is er nu dan een AB vergadering waarin een tussentijds verslagje besproken wordt. Zie bijlage. Opvallend dat de erfpachtonderhandelingen met ESBi nog steeds niet afgerond zijn.03i_mededeling_herontwikkeling_fort_benoorden

Fort in Spaarndam wordt onderdeel Landal Greenparks

Fort in Spaarndam wordt onderdeel Landal Greenparks

09-08-13 13:43 uur – Bron: Het Parool
’Verbouwing richt onherstelbare schade aan’
Paviljoen Puur. © John Lewis Marshall
De plannen voor het fort in Spaarndam zijn een gruwel voor de liefhebbers van het monument. Fort benoorden Spaarndam gaat deel uitmaken van een groot vakantiepark van Landal Greenparks.

Dat zijn parken die massaal worden bezocht door gezinnen met kinderen. Een munitiemagazijn moet bij deze operatie plaatsmaken voor vakantiehuisjes. Het fort zelf wordt verbouwd tot een receptie, een kleine supermarkt, een café en een bezoekerscentrum.

‘Het commerciële gebruik gaat ten koste van de historische waarde van het fort’, zegt Ziegel Ziegelaar, de gids van het betonnen stuk militaire historie. ‘Het bevat muurschilderingen, die zijn aangebracht op verschillende momenten dat het in gebruik was. Ze geven een bijzonder tijdsbeeld. De grootschalige verbouwing richt onherstelbare schade aan aan het interieur en het aangezicht.’

Stelling van Amsterdam
Het fort in Spaarndam is een van de 42 verdedigingswerken die de Stelling van Amsterdam vormen. Deze linie werd gebouwd om Amsterdam en omgeving te beschermen en is begin twintigste eeuw voltooid. Het geheel is zo bijzonder dat Unesco het in 1996 tot Werelderfgoed bestempelde.

Fort benoorden Spaarndam is lang niet het enige onderdeel van de stelling waarop de commercie zich stort. Alles is mogelijk. Het Fort bij Hoofddorp wordt een pannenkoekenhuis, openluchttheater en museum. Naast de Kustbatterij bij Diemerdam, vlak bij IJburg, is het moderne paviljoen Puur gebouwd. Dat is te huur voor vergaderingen, feesten en partijen. Op het Vuurtoreneiland voor Durgerdam openden twee ondernemers in juni een tijdelijk zomerrestaurant. In minder dan geen tijd was het tot en met september volgeboekt. Volgende maand valt de beslissing welke ondernemer het eiland met fort permanent mag exploiteren.

Lees vandaag meer in Het Parool.

(Joris Zwetsloot)

Verkeersvraagstuk doorgeschoven naar volgende vergadering

Erfpacht in voorbereiding, RO aanvraag in goede banen leiden, inspraak reacties beantwoorden, zorgvuldige communicatie met de omgeving (?),
het schap heeft her er maar druk mee. zie bijgevoegde notitie over de laatste (formele) ontwikkelingen. Het verkeer…das even doorgeschoven.

03a_mededeling_stand_van_zaken_fort_benoorden_spaarndam

Keiharde voorwaarde Haarlemmerliede Spaarnwoude

In zijn eerste optreden als vertegenwoordiger van zijn gemeente in het bestuur van het recreatieschap heeft burgemeester Heiliegers zijn woord gehouden. Aan het ja tegen verdere planontwikkeling van Fort Benoorden heeft hij een keiharde voorwaarde gekoppeld: Velsen zal het extra Landal verkeer via Velserbroek moeten verwerken. Mocht dit niet gebeuren dan gaat hij terug naar de raad.

Wij blijven benieuwd naar het konijn uit de hoge hoed. Uit Velsen komen nog steeds niet meer dan intenties om het ‘voortouw te nemen’. Hoe dan ook zullen de bewoners van Velserbroek gaan merken wat het betekent een ‘te verwaarlozen hoeveelheid verkeersbewegingen’ te moeten accepteren om het Landal plan mogelijk te maken.