Haarlems Dagblad vandaag

SPAARNWOUDE – De toekomst van Fort benoorden Spaarndam is even onduidelijk als het antwoord op de vraag wanneer weer een Elfstedentocht komt. Volgens een voorlopige voorziening van de Raad van State is het bestemmingsplan Spaarnwoude van de gemeente Velsen geschorst. Is de bouw van een vakantiepark nu echt van de baan? Sabine Heijstek van de Raad van State legt het uit.

Door Arthur de Mijttenaere – 28-10-2015, 21:00 (Update 28-10-2015, 21:00)
Waarom heeft de Raad van State deze uitspraak gedaan?

,,In juni heeft de gemeente Velsen een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor het gebied, wat het mogelijk maakt een bungalowpark te bouwen. In september heeft de belangenorganisatie Vrienden van de Forten van Spaarndam daartegen beroep aangetekend.’’

Wat is een voorlopige voorziening?

,,Een voorlopige voorziening voorkomt dat onomkeerbare zaken gebeuren. Er mag niks worden gebouwd of afgebroken. Pas na de bodemprocedure weet iedereen waar hij aan toe is.’’

De rechter geeft de ’Vrienden’ gelijk. Waarom?

,,De voorzieningenrechter vindt dat Velsen in het bestemmingsplan onvoldoende waarborgen biedt voor de bescherming van de natuur rond het fort tegen meer bezoekers van het vakantiepark.’’

Wanneer is de bodemprocedure?

,,Een datum voor de zitting is nog niet gepland. Wel moet de uitspraak volgen binnen een jaar na het beroep.’’

Kan Velsen de zaak winnen in de bodemprocedure?

,,Dat kan, want in een bodemprocedure is de uitspraak niet per se hetzelfde als bij een voorlopige voorziening. De rechter oordeelt in de bodemprocedure op andere beroepsgronden, kijkt dus met een andere bril.’’

Wordt een vakantiepark definitief onmogelijk als de ’Vrienden’ de bodemprocedure winnen?

,,Nog niet, want de gemeente kan dan een nieuw bestemmingsplan maken. Maar de rek is niet oneindig, je kunt geen kernreactor neerzetten in een natuurgebied. In Haarlemmerliede en Spaarnwoude kan woonwijk Spaarnebuiten worden gebouwd doordat de gemeente een nieuw bestemmingsplan maakte, waarvoor aanvullend verkeersonderzoek was gepleegd.’’

En als de gemeente de bodemprocedure wint?

,,Dan is de uitspraak onherroepelijk. Het beroep tegen het bestemmingsplan wordt vernietigd. Voor bouwvergunningen kunnen bezwaarmakers nog naar de gewone rechtbank stappen, niet meer naar de Raad van State.’’

Advertenties

Afbreekbare luiers en biologisch eten

Amsterdam barst van de bijzondere winkels en vooruitstrevende ondernemers. In Noord zit een nieuw kinderdagverblijf dat zoveel mogelijk ‘puur natuur’ werkt. Een kinderdagverblijf waar biologisch gegeten wordt van eigen moestuin en fruitbomen, waar de kinderen leren wat bijen en aalbessen zijn. Zoiets zou ik (JP) ook wel graag op het Fort zien!

Lees verder in dit artikel uit de NRC van gisteren.

Meer evenementen in het Recreatieschap?

Het Recreatieschap wil meer evenementen organiseren in het Recreatieschap. Het uitgangspunt daarbij is:

  • Een maximum van 45 000 bezoekers per evenement, eventueel maximaal 70 000 als dit door verkeersmaatregelen mogelijk is
  • De opbrengst van de gesprekken moeten leiden tot een goede ruimtelijke ordening voor evenementen in het gebied.

De gemeente Velsen wil daarover eerst in gesprek gaan met bewoners en bedrijven in en om het recreatiegebeid alvorens daarover een standpunt in te nemen. Een informatieavond hierover, georganiseerd door de gemeente en het Recreatieschap wordt hierover gehouden op dinsdagavond 12 mei, 19:30 in Villa Westend.

De uitnodigingsbrief staat hier en hier vind je een kaart met mogelijke locaties. Hier staat het collegebericht van B&W Velsen.

Kosten voor Fort Noord tot nu toe (zonder dat er iets staat)

Naar aanleiding van het afhaken van projectontwikkelaar Esbi Bouw voor Fort Noord hebben Bram van Liere (Partij van de Dieren) en Marnix Bruggeman (Socialistische Partij) in de Provinciale Staten vragen gesteld. De antwoorden over de kosten tot nu toe zijn onthullend. Tot nu toe – zonder dat er een spa de grond in is gestoken – is er aan het project € 550.000 besteed, waarvan:

  • € 30.000 onderzoek in opdracht van het Recreatieschap
  • € 100.000 werving en selectie (van de projectontwikkelaar)
  • € 120.000 communicatie over de herontwikkeling, werving en selectie
  • € 35.000 aanvullend onderzoek op verzoek van de gemeenten Haarlem , Amsterdam en de omgeving
  • € 105.000 procesbegeleiding en bestuursadvisering
  • € 120.000 euro participatietraject omgeving (de drie werkgroepen, in totaal 15 bijeenkomsten)
  • € 40.000 contractonderhandelingen

Het volledige stuk staat hier.

Onderzoek muurschilderingen Fort benoorden Spaarndam

De provincie Noord-Holland laat de muurschilderingen in Fort benoorden Spaarndam onderzoeken.

In juli 2015 is naar verwachting duidelijk welke maatregelen er kunnen worden genomen om de verdere schade aan de muurschilderingen te voorkomen en welke kosten daarmee zijn gemoeid. Lees verder

Vanavond: Fort Noord op Radio 1 op Straat

Vanavond is er een live discussie op Radio 1 tussen 20:00 en 20:30 over de plannen rond Fort Noord. Namens onze stichting zijn in elk geval Hans Rozestraten en Jan Pranger aanwezig.

Allemaal luisteren dus!

Je kunt hier terugluisteren.

Gaat het Schap nu toch weer door?

Het lijkt erop dat het Recreatieschap bezig is een andere partij te vinden om het plan van Esbi Bouw toch uit te voeren.Dat laat het tenminste weten op RTVNH. Dat verbaast ons toch heel erg. Veertien ontwikkelaars hebben in 2008  een plan ingediend; alleen Esbi stelde een huizenpark voor. Wat vinden die ervan als ze zomaar gepasseerd worden door een nieuwe partij? Het Schap zou op zijn minst naar de tweede en de derde ontwikkelaar uit de shortlist terug moeten. Maar die bieden geen huizenpark aan en het is maar de vraag of ze er sowieso nog zin in hebben.

Veel belangrijker is dat deze handelswijze volgens ons in strijd is met de Europese en Nederlandse wetgeving voor openbare aanbesteding. Er is een openbare inschrijving geweest op basis van het Programma van Eisen, dat niet van een bungalowpark rept. Nu opnieuw aanbesteden op basis van een plan van Esbi komt neer op het veranderen van de regels tijdens het spel.

Wat er moet gebeuren is een compleet nieuwe aanbesteding waarbij de invulling van het gebied weer compleet open ligt. En dan bij voorkeur met een nieuw Programma van Eisen, gemaakt in een ontwikkelingsproces met alle belanghebbenden, bewoners en natuur- en cultuurorganisaties.